BEST - AKVAGRAS

cena bez DPH od 299 Kč/m2
cena s DPH od 361,80 Kč/m2
m2
 • inovovaná zatravňovací dlažba čtvercového tvaru, jen s milimetrovou fazetou
 • vhodná pro pochozí plochy
 • distanční nálisky vymezují spáry o šířce 30 mm
 • podíl zeleně činí 27,5 % plochy
 • vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba
 • dlažba ošetřena systémem QSAVE
 • optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti betonové dlažby, zejména:
  • vysokou pevnost dlažby
  • mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
  • nízkou obrusnost dlažby
  • dobré adhezní vlastnosti dlažby
 • distanční nálisky 30 mm
 • podíl zeleně 27,5 % plochy
 • tvoří-li lože dlažby standardní podkladní vrstvy a zatravňovací otvory jsou zaplněny drceným kamenivem, pojme dlážděný kryt z kamenů BEST - AKVAGRAS na ploše 1 hektaru 1 370 l vody za 1 vteřinu; v případě, že otvory jsou zaplněny substrátem pro osázení trávou, pojme takto dlážděný kryt na ploše 1 hektaru 80 l vody za 1 vteřinu (tuto hodnotu je nutno brát jako odhad, důvodem je nestejná zrnitost a obsah prachových částic v substrátech, popř. zemině)

název

skladebné rozměry (mm)
 
počet
 
spotřeba množství (m2)
 
hmotnost (kg)
 
výška
 
délka
 
šířka
 
ks/vrstva
 
ks/m2 vrstva
 
paleta
 
vrstva
 
paleta
 
BEST - AKVAGRAS
 
60
 
170
 
170
 
24
 
25
 
0,96
 
11,52
 
104
 
1248
 
plocha včetně zatravněné části
 
60
 
200
 
200
 
FIREMNÍ WEB
KATALOG 2019