BEST - KORZO

cena bez DPH od 179 Kč/m²
cena s DPH od 216,60 Kč/m²

 

 • elegantní sestava 3 kamenů s jemně nerovnými hranami, vhodná pro historická prostranství i moderní architekturu
 • dlažba vhodná pro pochozí plochy
 • minimální zkosení hran umožňuje použít tuto dlažbu i pro plochy, kde je kladen důraz na vyrovnaný a hladký povrch (například cyklistické stezky, komunikace pro pojezd nákupních vozíků nebo zahradní terasy)
 • výšková varianta 40 mm pro výrazné snížení nákladů na realizace ryze pochozích ploch včetně střešních teras
 • pro pojezdové plochy lze využít obdobnou sestavu kamenů BEST - ARCHIA
 • BESTOVKA - okamžitě k odběru:
  • BEST - KORZO 40 a 60 mm, povrch STANDARD, barvy colormix podzim a colormix sahara
 • vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba
 • dlažba ošetřena systémem QSAVE
 • složení betonu splňuje normy ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4
  (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím prostředkům)
 • optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:
  • vysokou pevnost
  • nízkou obrusnost
  • dobré adhezní vlastnosti
 • výrobní rozměr vrstvy: 1120 x 770 mm
 • i u této dlažby platí zásada pokládky se spárou 3-5 mm mezi jednotlivými kameny
název výrobní
rozměry
orientační
počet
množstvíhmotnostpoznámka
  mmks/vrstvam2kg 
  výškadélkašířka vrstvapaletavrstvapaleta 
BEST - KORZOkámen č. 14021014090,8617,20781560prodej pouze
po celých vrstvách,
kameny nelze dodávat jednotlivě,
1 paleta = 20 vrstev
kámen č. 24014014014
kámen č. 3401407033
BEST - KORZOkámen č. 16021014090,8610,321171404prodej pouze
po celých vrstvách,
kameny nelze dodávat jednotlivě,
1 paleta = 12 vrstev
kámen č. 26014014014
kámen č. 3601407033