BEST - KROSO

cena bez DPH od 349 Kč/m²
cena s DPH od 422,30 Kč/m²

 

 • dlažba vhodná pro pochozí i pojezdové plochy
 • distanční nálisky vymezují spáry o šířce 30 mm
 • podíl zeleně činí 27,5 % plochy
 • vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba s jemně prolamovaným povrchem
 • dlažba ošetřena systémem QSAVE
 • složení betonu splňuje normy ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4
  (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím prostředkům)
 • optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:
  • vysokou pevnost
  • nízkou obrusnost
  • dobré adhezní vlastnosti
 • tvoří-li lože dlažby standardní podkladní vrstvy a zatravňovací otvory jsou zaplněny drceným kamenivem, pojme dlážděný kryt z kamenů BEST - KROSO na ploše 1 hektaru 4 125 l vody za 1 vteřinu; v případě, že otvory jsou zaplněny substrátem pro osázení trávou, pojme takto dlážděný kryt na ploše 1 hektaru 550 l vody za 1 vteřinu (tuto hodnotu je nutno brát jako odhad, důvodem je nestejná zrnitost a obsah prachových částic v substrátech, popř. zemině)
   
název skladebné rozměry počet množství hmotnost spotřeba poznámka
  mm ks/vrstva kg ks/m²  
  výška délka šířka   vrstva paleta vrstva paleta    
BEST - KROSO 80 210 140 25 1,02 10,20 139 1390 24,51 1 paleta = 10 vrstev,
distanční nálisky 30 mm
BEST - KROSO (plocha včetně zatravněné části) 80 240 170
FIREMNÍ WEB
KATALOG 2018