VODÍCÍ LINIE

cena bez DPH od 479 Kč/m²
cena s DPH od 579,60 Kč/m²
  • dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké k vytvoření signálních a varovných pásů na chodnících, před přechody a na nástupištích MHD
  • dlažba pro ryze pochozí plochy
  • dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké k vytvoření signálních a varovných pásů na chodnících, před přechody a na nástupištích MHD
  • výstupky o výšce 5 mm s roztečí 5 mm; dlažba je určena pro ryze pochozí plochy
  • v zimním období se dlažba udržuje pouze zametáním a používáním chemických rozmrazovacích látek, bez použití mechanizace
  • hmatová úprava splňuje normy ČSN 73 6110 pro projektování místních komunikací a nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
  • složení betonu splňuje normy ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF 4
    (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám)
názevskladebné rozměryspotřebamnožství na paletěhmotnost
 mmks/m2m2kg
 výškadélkašířka  paleta
BEST - VODÍCÍ LINIE80200200258,401448
FIREMNÍ WEB
KATALOG 2018