BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20

cena bez DPH od 40 Kč/ks
cena s DPH od 48,40 Kč/ks
ks
 • dutinové zdicí tvarovky
 • tvarové zámky pro jednoduchou realizaci
 • možnost horizontálního armování
 • tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu vhodné pro:
  • rychlé zhotovení nosného i obvodového nezatepleného zdiva
  • nadezdívku základových pásů
  • stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění
 • moderní technologie výroby zajišťuje vynikající vlastnosti tvarovek, zejména:
  • vysokou pevnost (pevnostní třída u prvků ve výšce 200 mm 20 MPa, u prvků ve výšce 250 mm 15 MPa dle ČSN EN 771-3)
  • mrazuvzdornost
  • rozměrovou přesnost
  • minimální nasákavost
  • nehořlavost a požární odolnost
 • profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování a tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje samotnou realizaci a zjednodušuje její pracnost
 • prvky se kladou na vazbu, a to buď nasucho nebo za použití maltové směsi a poté se pro zmonolitnění zalijí betonem, případně se konstrukce zpevní vodorovným nebo svislým armováním
 • orientační spotřeba betonu: 0,10 m3/m2 (0,52 m3/m3)
 • tvárnice splňují podmínky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost radiační ochraně č. 307/2002 Sb.
 • na vrstvě vždy 1 kus připraven na dělení
 • BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 - 50 ve výšce 250 mm je ze závodu Vranín expedováno na paletách typu BEST "velká" (hmotnost 38 kg)

 

 

název skladebné rozměry varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou) spotřeba množství hmotnost
  mm ks/m2 ks/m3 ks kg
  výška tloušťka délka   vrstva paleta ks paleta
BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 200 200 500 - - - 10,00 50,00 8 48 22 1056
BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 200 200 500 - - - - 10,00 50,00 8 40 22 880
BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 250 200 500 - - - 8,00 40,00 8 40 24,2 968
BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 250 200 500 - - - 8,00 40,00 12 60 24,2 1452

 


Rozdělení ČR na regiony dle možnosti dodání výrobků s rozdílnými technickými údaji:

FIREMNÍ WEB
KATALOG 2019