BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40

cena bez DPH od 52 Kč/ks
cena s DPH od 62,90 Kč/ks
ks
 • dutinové zdicí tvarovky
 • tvarové zámky pro jednoduchou realizaci
 • možnost horizontálního armování
 • tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu vhodné pro:
  • rychlé zhotovení nosného i obvodového nezatepleného zdiva
  • nadezdívku základových pásů
  • stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění
 • moderní technologie výroby zajišťuje vynikající vlastnosti tvarovek, zejména:
  • vysokou pevnost (pevnostní třída u prvků ve výšce 200 mm 20 MPa, u prvků ve výšce 250 mm 15 MPa dle ČSN EN 771-3)
  • mrazuvzdornost
  • rozměrovou přesnost
  • minimální nasákavost
  • nehořlavost a požární odolnost
 • profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování a tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje samotnou realizaci a zjednodušuje její pracnost
 • prvky se kladou na vazbu, a to buď nasucho nebo za použití maltové směsi a poté se pro zmonolitnění zalijí betonem, případně se konstrukce zpevní vodorovným nebo svislým armováním
 • orientační spotřeba betonu: 0,27 m3/m2 (0,68 m3/m3)
 • tvárnice splňují podmínky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost radiační ochraně č. 307/2002 Sb.
 • na vrstvě vždy 1 kus připraven na dělení
 • BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 ve výšce 250 mm je ze závodu Vranín expedováno na paletách typu BEST "velká" (hmotnost 38 kg)
název skladebné rozměry varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou) spotřeba množství hmotnost
  mm ks/m2 ks/m3 ks kg
  výška tloušťka délka   vrstva paleta ks paleta
BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 200 400 500 - - - 10,00 25,00 4 24 28 672
BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 200 400 500 - - - - 10,00 25,00 4 20 28 560
BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 250 400 500 - - - 8,00 20,00 4 20 32,3 646
BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 250 400 500 - - - 8,00 20,00 6 30 32,3 969


Rozdělení ČR na regiony dle možnosti dodání výrobků s rozdílnými technickými údaji:

FIREMNÍ WEB
KATALOG 2019